சாகர அலை

கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் குறித்து வைக்க சாகரன் எழுதும் வலை பதிப்'பூ'!

Saturday, July 10, 2004
வெட்டிச்சண்டையும் வெண்டைக்காய் கறியும்...

சொல்லுக்குச் சொல்
ஏட்டிக்குப் போட்டி
வெட்டிச் சண்டையில் வீணாகிப் போனது
எனக்குப் பிடித்த
வெண்டைக்காய் கறியும், முருங்கைக்காய் குழம்பும்

வாசம் மூக்கில் நெருடும் நேரம்...
சாப்பிட்ட பிறகு சண்டையிட்டிருக்கலாமோ?


posted by சாகரன் @ 7/10/2004 11:02:00 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About This Blog

பெரும்பாலும் டைரிக் குறிப்புகள்.
Previous Post
Archives
Links
Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER