சாகர அலை

கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் குறித்து வைக்க சாகரன் எழுதும் வலை பதிப்'பூ'!

Tuesday, July 11, 2006
ஒரு நிகழ்ச்சி

கடந்த மாதக்கடைசியில் இந்தியக் கலைக்குழுவின் ஒரு நிகழ்ச்சி இனிதே நடந்தேறியது!

டோஸ்ட் மாஸ்டர் தந்த தகிரியத்திலும், திரு. ஜெயசீலன் அவர்கள் தந்த உற்சாகத்திலும் மேடையேறி ஓரளவிற்கு ஒப்பேற்றியாகிவிட்டது! இந்த மீட்டிங் முடியும் போது இரவு சுமார் 1:20 மணி இருக்கும்….

ஜூலை மாத ஆரம்பத்திலிருந்து ஆகஸ்ட் கடைசி வரை சவுதி அரேபியாவில் உள்ள் பெரும்பாலான எக்ஸ்பாட்ரியேட்கள் சொந்த ஊருக்கு பயணித்துவிடுவது வழக்கம். குறைவே இல்லாமல் இந்த முறையும் பெரும்பாலானோர்கள் எஸ்கேப்.

இந்த நிகழ்ச்சி குறித்து, என் அலுவலக நண்பரொருவர் எழுதிய ஆர்டிகிள் ய்ஹிந்த் தளத்தில்…Cultural Event Of ITFAA

posted by சாகரன் @ 7/11/2006 07:20:00 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About This Blog

பெரும்பாலும் டைரிக் குறிப்புகள்.
Previous Post
Archives
Links
Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER