சாகர அலை

கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் குறித்து வைக்க சாகரன் எழுதும் வலை பதிப்'பூ'!

Wednesday, May 10, 2006
தேர்தல் 2006

தேர்தல் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. வழக்கம் போல ஆளும் கட்சி மாறி எதிர்கட்சி ஆட்சிக்கு செல்லும் என்பது நிச்சயமாகிவிட்டது.

இதற்கான காரண்ங்கள் என்னவாக இருக்கக்கூடும் என்பது தெரிந்ததுதான்.

ஜெ.. இன்னமும் நிறைய செய்திருக்கலாம். ஆனால் செய்யவில்லை என்பது வருத்தம். கொண்டுவந்த நல்ல திட்டங்களைக் கூட திரும்பப் பெற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள். இது ஒரு தவறு. ஏற்கனவே உள்ள திட்டங்களையும் உடைத்து எறிந்துவிட்டார்கள்! திமுகவின் மீது எரிச்சலுடன் செயல்படுவதே சில வருடங்களுக்கு அவர்கள் வேலையாக இருந்தது.

போஸ்டல் வோட் - ஏன் வெளிநாட்டினருக்கு ஏற்பாடு செய்வதில்லை? இதற்கான முயற்சி செய்யப்படுவதில்லையா என்ன?!

posted by சாகரன் @ 5/10/2006 07:05:00 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About This Blog

பெரும்பாலும் டைரிக் குறிப்புகள்.
Previous Post
Archives
Links
Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER