சாகர அலை

கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் குறித்து வைக்க சாகரன் எழுதும் வலை பதிப்'பூ'!

Thursday, July 29, 2004
விஞ்ஞானம் என்பது கீழை நாட்டிற்கோ மேலை நாட்டிற்கோ மட்டும் சொந்தமானதன்று. அது எல்லோருக்கும் பொதுவான உலகச் சொத்து. இருந்தாலும் பாரதம் விஞ்ஞானத்தில் சிறந்த பங்காற்ற தனித் தகுதி பெற்றுள்ளது.**"
- ஜகதீஸ் சந்திர போஸ்.

**புராதன இந்துக்களுக்குப் பொருட்களின் அணு அமைப்புப் பற்றி நன்கு தெரிந்திருந்தது. இந்திய தத்துவ சாத்திரத்தில் ஆறு முறைகளில் ஒன்றானது வைசேஷிகம். சமஸ்கிருத மூலச்சொல்: விசேஷஸ், "அணுவின் தனித்தன்மை".வைசேஷிகத்தை விளக்கியவர்களில் முதன்மையானவர்களில் ஒருவரான ஆலுக்யர் என்பவர் கணாதர் (அணுவைப் புசிப்பவர்) எனவும் அழைக்கப்பட்டு வந்தார். இவர் சுமார் 2,800 ஆண்டுகளுக்கு முன் பிறந்தவர்.
ஏப்ரல் 1934, கிழக்கு-மேற்கு பத்திரிக்கையில் வெளிவந்த தாரா மாதா எழுதிய கட்டுரையில் வைசேஷிகத்தின் விஞ்ஞானக் கருத்துச் சுருக்கம் பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது: "அணுவைப் பற்றிய புதிய கொள்கை பொதுவாக விஞ்ஞானத்தின் நவீன முன்னேற்றம் என்று கொள்ளப்பட்டாலும் வெகு காலத்திற்கு முன்பே கணாதர்(அணுவைப் புசிப்பவர்) என்பவரால் அதற்கு மிக அற்புதமான விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சமஸ்கிருத "அணுஸ்" என்பதை அணு(atom) என மொழி பெயர்க்கலாம். அது கிரேக்க மொழிப்படி "வெட்ட முடியாதது" அல்லது பகுக்க முடியாதது என்பதாகும்.
கிறிஸ்துவிற்கு முந்தைய கால இலக்கியமான வைசேஷிகத்தில் காணக்கிடைக்கும் மற்ற விஞ்ஞான உண்மைகள்:

(1). காந்தத்தை நோக்கி ஊசிகளின் அசைவு

(2). தாவரங்களின் நீரின் சுழற்சி

(3). ஆகாயம் அல்லது ஈதர், நுட்பமான சக்திகளின் போக்குவரத்துக்கு ஆதாரமாக ஜடப் பொருளாகவும், எந்த கட்டமைப்பும் கொண்டிராமலும் இருப்பது.

(4). மற்ற எல்லா வெம்மைக்கும் காரணமாக சூரியனுடைய வெப்பம் இருப்பது
(5). மூலக்கூறுகளின் மாற்றத்திற்கு வெப்பம் காரணமாக இருப்பது

(6). பூமியின் அணுக்களுக்குள் அடங்கியிருக்கும் சுய சக்தியினால் கீழ் நோக்கி இழுக்கும் திறனான புவிஈர்ப்பு சக்தியின் விதிமுறை.

(7). அனைத்து சக்திகளின் இயங்கும் இயல்பு - இதன் செயல்பாடானது சக்தியைச் செலவழிப்பதையும் அல்லது இயக்கத்தின் மறு வினியோகத்தையும் அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது.

(8 ). அணுப்பிளவினால் பேரண்டத்தின் அழிவு

(9). ஒளி மற்றும் வெப்பத்தின் கதிர் வீச்சுகள் மிக மிக நுண்ணிய சிறு துகள்களாக நினைக்க முடியாத வேகத்தில் எல்லாப் பக்கங்களிலும் சிதறுவது (நவீன 'பிரபஞ்சக் கதிர்கள்' கோட்பாடு)

(10). காலம், இடம் இவைகளின் சார்பு தத்துவம்.
"வைசேஷிகம், உலகத்தின் மூல காரணமாக என்றும் அழியா இயல்பைக் கொண்ட அணுக்களையே குறிப்பிடுகிறது. அதாவது அணுக்களின் முடிவான விசேஷத் தன்மையைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்த அணுக்கள் இடையறாத அதிர்வசைவுகளைக் கொண்டதாகக் கருதப்பட்டன.........பழங்காலத்து வைசேஷிக தத்துவ ஞானிகளுக்கு அணு ஒரு மிகச் சிறு சூரிய மண்டலம் என்ற நவீன கண்டுபிடிப்புப் புதியதில்லை; அவர்கள் கணக்கியலின் கருத்துப்படி காலத்தின் மிகக் குறைந்த அளவைக் கூட, அணு தன் வட்டத்தைச் சுற்றுவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரமாகக் கணக்கிட்டிருந்தார்கள்"

நன்றி : "ஒரு யோகியின் சுயசரிதம்" - பரமஹம்ஸ யோகானந்தர்.
posted by சாகரன் @ 7/29/2004 02:02:00 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About This Blog

பெரும்பாலும் டைரிக் குறிப்புகள்.
Previous Post
Archives
Links
Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER