சாகர அலை

கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் குறித்து வைக்க சாகரன் எழுதும் வலை பதிப்'பூ'!

Wednesday, July 14, 2004
பெயர்ப் பொருத்தம்!
என் நண்பர் ஒருவருடன் பயணித்துக்கொண்டிருந்தேன். வழியில் ஒரு கார்கோ வேன் கிராஸ் செய்தது.
அதன் பெயரைப்பார்த்து சரியாகத்தான் வைத்திருக்கிறார்கள் என்றார்! அவர் சொன்ன சம்பவம் கேட்ட பிறகு எனக்கும் சரியென்றுதான் தோன்றியது!! என்ன பெயர் என்று சொல்வதற்கு முன் அவர் சொன்ன சம்பவத்தைச் சொல்கிறேன்.

சவுதி அரேபியாவிலிருந்து ஒருவர் வீட்டை காலி செய்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவர் செய்யவேண்டிய முக்கிய வேலைகளில் ஒன்று, சாமான்களை அடுக்கி கார்கோவில் சேர்ப்பிப்பது.
கார்கோ கம்பெனியினர் அந்தப் பெட்டிகளை இந்தியாவில் சேர்த்து விடுவார்கள்.

சமீபத்தில் எங்களுக்குத் தெரிந்த நண்பர் ஒருவர் இவ்வாறு ஊரை காலி செய்து கொண்டு சென்றார்.
கார்கோ கம்பெனியைச் சேர்ந்தவர்களே வந்து எல்லாவற்றையும் ஒழுங்காக பேக் செய்து, மொத்தம் 12 கார்கோ பெட்டிகளையும் எடுத்துச்சென்றனர்.

அந்த நண்பர் தமிழகத்தின் தலைநகரத்தில் கார்கோவிற்காக வெயிட் செய்துகொண்டிருந்தார். சில வாரங்கள் கழித்து அவருக்கு கார்கோ பெட்டிகள் வந்து சேர்ந்தது. ஆனால் பெட்டிகளின் எண்ணிக்கையோ வெறும் 6 மட்டுமே.

சென்னை அலுவலக்த்தில் அவ்வளவுதான் வந்தது என்கிறார்கள். சவுதியிலுள்ள ரியாத் அலுவலகத்திலோ எல்லாம் துபாய்க்கு அனுப்பிவிட்டதாக சொல்கிறார்கள். துபாயில் நாங்கள் 12 பெட்டிகளை சென்னை அனுப்பிவிட்டதாகச் சொல்கிறார்கள். இப்ப என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் முழிக்கிறார் அவர்! இது போன்ற பிரச்சனை வந்தால் அதனை followup செய்வது ஒன்றும் சுலபமில்லை.

இப்ப மறுபடி நாங்கள் பார்த்த கார்கோ கம்பெனி வேனின் பெயருக்கு வருவோம். அந்த வேனில் எழுதியிருந்த கம்பெனியின் பெயர்: swallow cargo's.
posted by சாகரன் @ 7/14/2004 03:32:00 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About This Blog

பெரும்பாலும் டைரிக் குறிப்புகள்.
Previous Post
Archives
Links
Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER