சாகர அலை

கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் குறித்து வைக்க சாகரன் எழுதும் வலை பதிப்'பூ'!

Sunday, July 18, 2004
ஜாவா புலி...!
ஜாவா புலி.. இப்படிச் சொன்னா.. ஏதோ ஜாவா வில பிஸ்தா அப்படின்னு தானே தோணும்... அதுதான் இல்லை!

புதிய வெர்ஷன் ஜாவா1.5 யின் பெயர் டைகர்.
இந்தியாவின் தேசிய விலங்கு டைகர் இப்போது ஜாவாவின் பெயராகப்போகிறது!!
புதிய செயல்பாடுகள் நிறையவே இருக்கின்றன.. விரைவில் இந்த வெர்சன் வரப்போகிறது. பீடா வெளியாகிவிட்டது.

அதிலும் முக்கியமாக வலைப்பதிப்பாளர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தியும் இருக்கிற்து. ஆம், இப்பொழுது ஜாவா Blogs சப்போர்ட்டுடன் வருகிறது. ஆனால் என்ன, எப்படி என்ன features இருக்கும் இதெல்லாம் தெரியவில்லை.

மற்ற முக்கிய செயல்பாடுகள் : J2ME, EJB3.0, Web Services, J2EE Paterns etc.
posted by சாகரன் @ 7/18/2004 09:11:00 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About This Blog

பெரும்பாலும் டைரிக் குறிப்புகள்.
Previous Post
Archives
Links
Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER