சாகர அலை

கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் குறித்து வைக்க சாகரன் எழுதும் வலை பதிப்'பூ'!

Thursday, August 12, 2004
காகித இணைப்பு
யூசர்ஸ் என சொல்லப்படும் கணிணி உபயோகிப்பாளர்கள் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே மாதிரிதானோ என்று எண்ணத்தோன்றுகிறது.

நேற்று நடந்த சம்பவம்,

ஒரு மெயிலும் அதனுடன் சில இணைப்புகளும் என் நண்பர் ஒருவருக்கு யூ.கே யிலிருந்து ஒருவர் அனுப்பி வைத்தார்.

ஆனால் வந்து சேரவில்லை.

சரி, இணைப்பு அனுப்பிவைப்பதில் பிரச்சனை போலும் என்று எண்ணி, அவருக்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு ,மெயிலை பேக்ஸ் பண்ணச் சொல்லியிருக்கிறார் என் நண்பர். . Fax -ம் வந்தது.

மெயிலை பேக்ஸ் பண்ணியவர் இணைப்புகளை அனுப்பவில்லை ஏன் என்று கேட்ட போது அதுதான் அதிலேயே இருக்கிறதே என்றாராம்!

புரியவில்லையா, மின்னஞ்சலில் "இணைப்பு:xxxx" என்று இருக்குமே அதை ஃபேக்ஸ் பண்ணினால் காகித்திலேயே இணைந்து விடும் என்ற நினைப்பு அந்த யூசருக்கு!!! சிரிப்புதான் வந்தது எங்களுக்கு!

posted by சாகரன் @ 8/12/2004 01:43:00 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About This Blog

பெரும்பாலும் டைரிக் குறிப்புகள்.
Previous Post
Archives
Links
Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER