சாகர அலை

கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் குறித்து வைக்க சாகரன் எழுதும் வலை பதிப்'பூ'!

Monday, June 28, 2004
எழுத்துச்சித்தர் பாலகுமாரன் அவர்களுக்காக ஒரு தளம்.
எழுத்துச்சித்தர் பாலகுமாரன் அவர்களுக்காக இணையத்தில் ஒரு தளம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பாலகுமாரன். னெட் என்ற அந்த தளம் திஸ்கி எழுத்துரு வில் இயங்குகிறது.

http://www.balakumaran.net
posted by சாகரன் @ 6/28/2004 11:19:00 AM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About This Blog

பெரும்பாலும் டைரிக் குறிப்புகள்.
Previous Post
Archives
Links
Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER