சாகர அலை

கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் குறித்து வைக்க சாகரன் எழுதும் வலை பதிப்'பூ'!

Sunday, June 27, 2004
தமிழ் மன்றத்திற்கு நன்றி...
இன்று தமிழ் மன்றத்தில், திரு.முத்து அவர்களின் வலைப்பூக்கள் பற்றிய பதிவை பார்த்தேன். சரி நாமும் மீண்டும் வலைப்பூ வை தொடர்ந்து எழுதினால் என்ன என்று தோன்றியது. .. தொடர்வது இறை செயல்....posted by சாகரன் @ 6/27/2004 11:27:00 PM  
0 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About This Blog

பெரும்பாலும் டைரிக் குறிப்புகள்.
Previous Post
Archives
Links
Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER