சாகர அலை

கருத்துக்களையும் சிந்தனைகளையும் குறித்து வைக்க சாகரன் எழுதும் வலை பதிப்'பூ'!

Monday, June 28, 2004
தமிழில் எழுதுவது இப்போது சரியாக வருகிறது!
கணிணியில் வின்2000ல் இருக்கிறேன். யூனிகோடு முன்பெல்லாம் சரியாகத்தெரியாமல் இருந்தது. இன்று அந்த பிராப்ளம் தீர்ந்தது. கணிணியில் தமிழ் எழுத உதவிய தமிழ் மன்ற நணபர்கள் பாரதி, முத்து அவர்களுக்கு என் நன்றிகள்..
posted by சாகரன் @ 6/28/2004 10:46:00 AM  
2 Comments:
Post a Comment
<< Home
 
About This Blog

பெரும்பாலும் டைரிக் குறிப்புகள்.
Previous Post
Archives
Links
Template by

Free Blogger Templates

BLOGGER